Algemene statistieken
Tot nu,  5  mensen hebben deze quiz vervolledigd
De maximum score is mogelijks  170
De gemiddelde score is  76  out of  170  of  44.71%
De hoogste score is  100
De laagste score is  50

ID Question
35 1. Hoeveel leden telt het Nederlandse parlement?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
150.120.00%
200.120.00%
225.240.00%
225 plus de ministers, maar het aantal ministers varieert regelmatig.120.00%
Total: 5
36 2. Hoeveel artikelen telt de Nederlandse Grondwet?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
23.00.00%
142.360.00%
De Grondwet verandert regelmatig, dus het aantal artikelen ook.240.00%
89.00.00%
Total: 5
37 3. Welk van de volgende stelling is niet juist?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Een minister kan nooit lid zijn van de Tweede Kamer.240.00%
Iemand die lid is van de Eerste Kamer kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Tweede00.00%
Iemand kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van State en van de Tweede Kamer.240.00%
Er is geen maximum leeftijd voor het kamerlidmaatschap.120.00%
Total: 5
38 4. Wat is het Koninkrijk der Nederlanden?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Dat is een oude benaming voor het ‘Nederlandse’ grondgebied in het begin van de120.00%
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat alle provincies van Nederland.00.00%
Het Koninkrijk der Nederlanden telt drie landen: Nederland, Aruba en de Nederlandse360.00%
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat de twaalf provincies van Nederland en enkele120.00%
Total: 5
39 5. Wetten worden gemaakt door de wetgevende macht, ofwel: ‘de wetgever’. Wie is – op
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Het parlement.00.00%
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State.120.00%
De regering, maar de koning heeft geen wetgevende bevoegdheid.120.00%
De Staten-Generaal, samen met de regering.360.00%
Total: 5
40 6. In welke gemeente wordt een kroonprins of kroonprinses tot koning(in) benoemd?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
De koning wordt in Nederland in de regel niet benoemd, hij wordt beëdigd en ingehuldigd.360.00%
De Grondwet bepaalt dat de koning in Amsterdam wordt benoemd.120.00%
De Grondwet en ook andere wetten laten die keuze over aan de koning zelf.00.00%
De Staten-Generaal bepalen in welke plaats de benoeming zal plaatsvinden.120.00%
Total: 5
41 7. Kan iedere Nederlander de vergaderingen van de Tweede Kamer bijwonen?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ja, maar alleen als er wordt vergaderd over een onderwerp dat hem in het bijzonder00.00%
Ja, maar als de voorzitter vindt dat een onderwerp zonder publiek moet worden behandeld,240.00%
Ja, altijd.360.00%
Nee, alleen de pers mag bij de vergaderingen zijn.00.00%
Total: 5
42 8. In de Nederlandse Grondwet staan de (grond)rechten van de burger. Welke van de
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Beide stellingen zijn waar.360.00%
Beide stellingen zijn niet waar.120.00%
Stelling I is waar, stelling II is niet waar.120.00%
Stelling I is niet waar, stelling II is waar.00.00%
Total: 5
43 9. Kan in Nederland de doodstraf worden opgelegd?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Nee, de Grondwet bepaalt dat de rechter de doodstraf niet kan opleggen.5100.00%
Ja, de doodstraf kan worden opgelegd maar de uitvoering daarvan – de executie –00.00%
Ja, maar alleen in heel bijzondere gevallen.00.00%
Ja, maar de koningin verleent dan bijna altijd gratie.00.00%
Total: 5
44 10. In de Grondwet staan de grondrechten van alle inwoners van Nederland en de spelregels
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Beide stellingen zijn waar.240.00%
Beide stellingen zijn niet waar.120.00%
Stelling I is waar, stelling II is niet waar.120.00%
Stelling I is niet waar, stelling II is waar.120.00%
Total: 5
45 12. Wanneer treedt een wet in werking?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Een wet treedt in werking als de Raad van State de wet heeft goedgekeurd.00.00%
Een wet treedt in werking als de koningin haar handtekening eronder heeft gezet.120.00%
Een wet treedt in werking als een minister of een staatssecretaris – afhankelijk van120.00%
Een wet treedt in werking, nadat de koningin én een minister er hun handtekening360.00%
Total: 5
46 13. Hoeveel wetten zijn er in Nederland?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ongeveer 250.00.00%
Ongeveer 1000.120.00%
Ongeveer 1750.00.00%
Ongeveer 2250.480.00%
Total: 5
47 14. Welke van de onderstaande beweringen is niet terug te voeren op de Grondwet?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Mensen hebben het recht om zich te verenigen, door bijvoorbeeld een club of politieke120.00%
Wie een demonstratie wil houden, kan in principe zijn gang gaan. Maar er zijn grenzen:00.00%
Mensen kunnen een beroep doen op het briefgeheim: de overheid heeft niets te maken120.00%
Mensen hebben het recht op veiligheid.360.00%
Total: 5
48 15. Kan onze Grondwet worden gewijzigd?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
De Grondwet kan niet worden gewijzigd – daar is het juist een grondwet voor.00.00%
De Grondwet kan worden gewijzigd nadat de bevolking de wijziging per referendum00.00%
Beide kamers van de Staten-Generaal moeten twee keer over een wijziging van de120.00%
Als het parlement een verandering in de Grondwet wil doorvoeren, moet tweederde480.00%
Total: 5
49 11. Als een wet wordt gemaakt, moet de Raad van State hierover adviseren. Welke stelling
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
De koningin is voorzitter van de Raad van State, maar zij gaat bijna nooit naar de00.00%
Toen Willem-Alexander met Máxima trouwde, werd hij lid van de Raad van State.120.00%
De Raad van State heeft één functie: adviseren over wetgeving.480.00%
In de Raad van State zitten alleen wijze mannen, die hun sporen hebben verdiend in00.00%
Total: 5