Algemene statistieken
Tot nu,  20  mensen hebben deze quiz vervolledigd
De maximum score is mogelijks  60
De gemiddelde score is  37.5  out of  60  of  62.5%
De hoogste score is  60
De laagste score is  10

ID Question
16 1. Heeft een cliënt recht op een kopie van het dossier?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ja.1155.00%
Ja, maar alleen als hij/zij uitgeschreven is.15.00%
Nee, inzage mag wel, maar een kopie hoeft niet gegeven te worden.525.00%
Ja, maar zonder informatie van andere instellingen.315.00%
Total: 20
17 2. Zijn de leden van de klachtencommissie werknemers van Parnassia?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ja630.00%
Nee1470.00%
Total: 20
18 3. Wat is de positie van de P.V.P.?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Hij kiest de kant van de directie.00.00%
Hij kiest altijd de kant van de cliënt.840.00%
Hij stelt zich onafhankelijk op tussen cliënt en hulpverlener.1260.00%
Total: 20
19 4. Mag de hulpverlener de huisarts informeren over het verloop van de behandeling van de cliënt?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ja, maar alleen na toestemming door de cliënt.1155.00%
Ja, zonder meer, dat is een standaardprocedure.945.00%
Total: 20
20 5. Heeft een cliënt het recht om gegevens in zijn / haar dossier te laten veranderen.
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ja1785.00%
Nee315.00%
Total: 20
21 6. Kan een behandelaar besluiten om niet alle informatie over de behandeling of diagnose te verstrekken als hij dat beter vindt?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Nee, dat mag niet.1470.00%
Ja, dat mag.630.00%
Total: 20