Welkom

Click !!

Welkom bij de Website van de Cliënten Van Psychiatrie  Parnassia,  Den Haag.

Wij zijn (ex)cliënten die op vrijwilligersbasis op ons hebben genomen om de W.M.C.Z. toe te passen, zoals de wetgever dat heeft bedoeld.

Deze "Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen" dateert uit 1996; en psychiatrische instellingen zijn hierdoor verplicht om een cliëntenraad in te stellen.
De cliëntenraad mag de directie, gevraagd en ongevraagd, adviseren over zaken die structureel mis gaan.

In de praktijk echter is de cliëntenraad (dus niet de C.V.P.P.) een verlengstuk van de instelling en de meeste raadsleden lopen er maar bij voor spek en bonen (de maandelijkse vergoeding). Zij weten nooit waar het over gaat en lopen aan het handje van de ondersteuner, die op de loonlijst staat. Ze worden systematisch door de ondersteuner voorgekookt om vooral niet lastig te zijn en mogen langer dan de wettelijke 4 jaren lid blijven - er is 1 lid die al meer dan 25 jaar lid is van de cliëntenraad.

De wetgever kent geen ondersteuner en dat is een breekpunt geweest in combinatie met mijn voorzitterschap.

Als gevolg daarvan zegde de directeur zorg Ellen van Hummel) het vertrouwen in mij op en heb ik overwogen om naar de rechter te stappen om mijn gelijk te krijgen en heb nagedacht over de consequenties.

Het gevolg zou zijn dat de werksfeer t.a.v de relaties ernstig verstoord zouden zijn, reden waarom ik de CVPP heb opgestart.

De Cliënten Van  Psychiatrie  Parnassia (C.V.P.P.) bestaat uit cliënten en ex-cliënten, die zich  inzetten voor de belangen van alle cliënten op de manier waarop de wetgever dat heeft bedoeld.

Wij bezoeken de afdelingen Volwassenenpsychiatrie in de locatie Albardastraat van Parnassia, Den Haag. (en alle andere onderafdelingen van de divisie volwassenen)
 
U hebt medezeggenschap, wij willen uw stem zijn!