Faster then a rollercoaster ?

2015

  • Provincie Noord-Holland: de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. Op 15 maart 2012 heeft de gemeente Graft-De Rijp besloten om met Alkmaar te gaan fuseren[5]. Op 21 juni besloot de gemeenteraad van Schermer unaniem om te fuseren met de gemeente Alkmaar[6]. De fusie zal ingaan op 1 januari 2015.
  • Provincie Gelderland: de gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen. De gemeenteraden van de drie gemeente hebben op 20 december 2012 definitief besloten tot een fusie per 1 januari 2015. [7]
  • Provincie Gelderland: de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek onderzoeken een fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2015. In december 2012 hebben beide gemeenteraden opdracht gegeven voor het tweede deel van dit onderzoek. [8]
  • Provincie Zuid-Holland: de gemeenten Bernisse en Spijkenisse hebben in december 2012 een principebesluit genomen over een fusie per 1 januari 2015. De gemeenteraad van Bernisse heeft daaraan een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste is om nog een ultieme poging te doen om een grote gemeente Voorne-Putten te vormen, waarin ook de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne op zouden moeten gaan. [9]
  • Provincie Friesland: De gemeenten Menameradiel, Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen werken aan de vorming van een gemeente Noordwest-Fryslân. Ook enkele dorpen van de gemeente Littenseradiel sluiten zich waarschijnlijk bij deze nieuwe gemeente aan. De nieuwe noordwest gemeente kan mogelijk op 1 januari 2015 van start, echter Harlingen gaat uit van 1 januari 2016.[10]
  • Provincie Noord-Brabant: De gemeenteraad van Maasdonk heeft op 29 januari 2013 gekozen voor een opsplitsing van de gemeente. Hierbij zou het dorp Geffen ingedeeld moeten worden bij de gemeente Oss en de dorpen Nuland en Vinkel bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Streefdatum van de herindeling is 1 januari 2015. Zowel de betrokken gemeenten, de provincie als het Rijk gaan zich inspannen om die datum te halen.[11]
  • Provincie Noord-Brabant: Land van Cuijk: De gemeente St. Anthonis heeft in oktober 2012 aangegeven te streven naar een krachtige gemeente in het Land van Cuijk waarin op 1 januari 2015 de huidige 5 gemeenten zouden moeten opgaan. Cuijk, Mill en St. Hubert en Grave hebben echter aangegeven eerst een ambtelijke fusie van die drie gemeenten te willen onderzoeken. Als een grote gemeente er (nog) niet in zit dan streeft St. Anthonis mogelijk naar een tussenstap door op eerst te fuseren met Boxmeer [12][13]

Bron :

KPN<Planet.nl>