Nieuwsbrief

EU norm GGZ ?

artikel bestemd voor directie en management Parnassia bavo groep

zulks i.v.m. het meten op de werkvloer.

Op 20 november 2012 presenteerde een Europese expertgroep een richtlijn om duurzaam de transitie te maken van institutionele naar ambulante zorg te implementeren. De richtlijn is gebaseerd op best practices uit heel Europa. Hij staat op deinstitutionalisationguide.eu/

Y.S. samuel

denkdruk

ijkbron voor leergierigen

 

Lees meer...

cognitieve dissonantie

veel voorkomende cognitieve dissonantie op de werkvloer  op spectrum 1 t/m 4

Lees meer...

Profs

eindelijk iets om je tanden in te zetten.

 

ik weet uit ervaring dat ook spanning eentonig kan zijn.

Lees meer...

drugs en medicijnen

samson

reeds geruime tijd heb ik geobserveerd dat het verplegend personeel van het spectrum een dubbele agenda hebben.

(d.i. voornalmelijk de oude garde)

Lees meer...