Duinland 3, 4 en 5

Afdeling Duinland

Hier verblijven clienten die langdurig zorg nodig hebben met een bed.

de raad doet hier achterban bezoeken om de zes weken.

KCVO

Adres: Paradijsappelstraat 2, 2552 DH

Tel. 070 -  391 7521

 

De afdeling is te bereiken tijdens kantooruren van 8.30 – 17.00 uur

Speciale contactpersonen zijn er niet. Het telefoonnummer is van het secretariaat.